VERBIND& helpt de DGA’s en directie/management van IT bedrijf PTI op basis van de uitgangspunten sociale innovatie hun bedrijf anders vasthouden. De echte urgentie om te ‘veranderen’ lijkt er eigenlijk niet te zijn. Toch is er de ambitie verder te ontwikkelen en professioneel te groeien. Vooral om goed te kunnen blijven anticiperen op de steeds veranderende omstandigheden en uitdagingen. PTI vindt het immers belangrijk jezelf steeds opnieuw uit te vinden. Dat geldt voor de organisatie en ook voor de individuen die er werken. Alleen dan kan er blijvend lading worden gegeven aan het motto “Met oog voor detail werken wij samen om te winnen en te verrassen”.

Wat levert Verbind& aan het einde van het proces op?

Dit anticiperen vraagt niet alleen technische innovatie, maar ook sociale innovatie. Thema’s die daarbij een belangrijke rol spelen zijn zelforganiserende teams, gedragenheid, leiderschap, eigenaarschap breed belegd in de organisatie, competentie-ontwikkeling en innovatie. Binnen het bedrijf liggen er uitdagingen om meer samenhang te creëren in de diverse ‘activiteiten’ en vraagt de ontwikkeling van competenties en gedrag, dat past bij de beweging die is ingezet, nog de nodige aandacht.

Vanuit een samen ontwikkelde roadmap creëert VERBIND& enthousiasme en gedragenheid voor de transitie breed binnen de organisatie.