Een assetmanagementsysteem raakt veel onderdelen van de organisatie en beperkt zich niet tot de afdelingen die hier dagelijks mee werken. Alle betrokkenen hebben direct of indirect invloed op een effectieve en efficiënte werking van dit systeem. RWS Zuid-Nederland heeft dit ingezien en wil dit integraal oppakken en alle districten en afdelingen van RWS Zuid Nederland betrekken bij de integratie en implementatie.

RWS heeft afgelopen jaren als het ware een metamorfose ondergaan middels ondernemingsplan 2015 (OP2015). Voor RWS ZN betekende dit de samenvoeging van de regio’s Noord-Brabant en Limburg en samenwerking in de keten met organisatiedelen zoals CIV, GPO, PPO. De nieuwe organisatie binnen RWS ZN heeft de afgelopen jaren vorm gekregen en ondertussen is nagenoeg iedereen in zijn rol gezet. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn belegd, maar nog onvoldoende doorleefd. Naast het beschrijven en implementeren van processen is daarnaast dus ook het verbinden van de mensen binnen de organisatie RWS ZN belangrijk, oftewel: Hoe stemmen we de processen van de verschillende afdelingen en districten op elkaar af zodanig dat deze als geheel met elkaar samenwerken?

VERBIND& heeft samen met DON Bureau alle ontwikkelde en nog verder te ontwikkelen processen op het gebied van assetmanagement aan elkaar te verbonden en er een logisch, eenduidig, werkbaar en begrijpbaar geheel van gemaakt. tevens zijn de organisatieonderdelen verbonden en mensen in hun rol gezet. Een parallel aanpak van structuur en cultuur heeft gezorgd voor verdere integratie en samenwerking tussen de verschillende onderdelen.

Einddoel is een toekomstvast (effectief en efficiënt) werkend assetmanagementsysteem. Alle ca. 200 medewerkers zijn betrokken bij de integratie van assetmanagement. Iedereen kan uitleggen wat assetmanagement daadwerkelijk inhoudt voor hem/haar, begrijpt het raamwerk rondom assetmanagement en voelt de behoefte om het te omarmen en toe te passen. Het zit als het ware in het DNA. Districten en afdelingen werken met gestructureerde en aan elkaar verbonden processen, spreken dezelfde taal en werken samen in de keten.

Dit alles leidt tot eigenaarschap bij alle betrokkenen ten aanzien van assetmanagement, oftewel het voelen van verantwoordelijkheid voor het efficiënt en effectief werken van het assetmanagementsysteem.