Analyse van de fouten, rollen en verantwoordelijken van verschillende stakeholders en partijen bij een calamiteit die heeft plaatsgevonden. Deze is vervolgens in een 2-tal sessies met alle betrokkenen besproken. Ten aanzien van belangrijkste bevindingen zijn vervolgens middels een bronpaper sessie de belangrijkste leermomenten bepaald en concrete afspraken gemaakt hoe zaken een volgende keer te voorkomen.