Privacyverklaring

Verbind& voor counseling en therapie

Versie van 24 mei 2018. (Aangepast aan de vernieuwde privacywetgeving AVG.)

Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen

Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.succesdoorverbinden.nl waar helderheid een groot goed is. Bij nadere interesse kunt u hier een contactformulier invullen.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming zijn wij verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen zo dicht bij wat wij -onder meer- willen uitstralen met onze website (eenvoudig, rijk, open, helder, verbindend), dat het vormgeven van deze verklaring zowaar plezierig was.

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als u een contactformulier invult, gebruiken wij uw gegevens alleen om contact met u op te nemen. Als u contact opvraagt via het contactformulier, gebruiken wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer om contact met u op te nemen. De persoonlijke toelichting die u er eventueel bij vermeldt, verlaat onze (beveiligde)mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat u de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van “Verbind&”, worden uw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over uw activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met u op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij gebruik uw naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en u te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om, en alle informatie die u per mail deelt, slaan wij zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Uw gegevens worden tevens om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– bank, vanwege de verwerking van betalingen
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
– SEO optimalisaite, zorgt dat er inzicht komt in de bezoektijden per pagina
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wat gebeurt er terwijl u surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Met SEO optimalisatie wordt de bezoektijd per pagina bijgehouden om zo de lengte van de teksten perfect af te stemmen op de gemiddelde bezoektijden.

Cookies – laat ze voor u werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van uw internetbrowser kun u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt. (Ook die van ons.)

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres hebben wij geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Uw gegevens zijn goed beveiligd.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Uw gegevens worden offline op onze PC’s opgeslagen en online encrypted opgeslagen. Onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten sessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en wij maken het voor u in orde, uiterlijk binnen 14 (veertien) werkdagen. Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via:

VERBIND&

Kantoorvilla de Pastorie
Prins Bernhardlaan 64
4615 BD Bergen op Zoom (NB)
+ 31 164 25 25 37
info@succesdoorverbinden.nl

Dank voor het lezen. Groet!

Team Verbind&