Onze visie

E = K x A

Uit diverse onderzoeken blijkt dat 75% van de verandertrajecten mislukt. Uit ervaring weten wij dat er vaak veel aandacht uitgaat naar de structuur en inhoud, zoals plannen schrijven, producten ontwikkelen, processen ontwerpen etc. en dat er maar weinig tijd en geld wordt geïnvesteerd om de acceptatie van de mensen die het uiteindelijk moeten gaan doen te verhogen. Dat beperkt zich vaak tot opleiding en training. Maar dat is niet genoeg, acceptatie vraagt meer. En dat is zonde, want dan zijn alle inspanningen eigenlijk voor niets.

Het uiteindelijke effect van het doorvoeren van veranderingen wordt namelijk bepaald door aandacht voor de kwaliteit (K) èn de acceptatie (A).

E = K x A

En 9×1 is nog altijd veel minder dan 6×6. Wij zorgen voor de juiste balans.

Wij gaan nog een stapje verder

En wij zorgen niet alleen voor acceptatie, maar gaan nog een stapje verder. Namelijk het creëren van eigenaarschap bij de medewerkers. De implementatie wordt dan gedragen vanuit alle betrokkenen en dat is veel krachtiger. Bovendien is onze benadering altijd vanuit het perspectief  ‘het glas is halfvol’. We focussen bijvoorbeeld niet op het wegnemen van weerstand, maar juist op het verhogen van de veranderbereidheid. En het leervermogen wordt bijvoorbeeld verhoogd door te kijken wat er allemaal al goed gaat (succes) en optimaal gebruik te maken van waar mensen goed in zijn (talent). Et is immers veel makkelijker van een 7 een 9 te maken dan van een 4 een 6. En onze aanpak is vooral pragmatisch. DOEN is bij ons de beste manier van denken

Benieuwd naar hoe we dat doen?

Neem gerust contact met ons op. We vertellen u er graag meer over.

Of laat u inspireren tijdens één van onze inspiratiemeetings. Hier leest u er meer over